Oferta edukacyjna rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie w podejmowanych działaniach edukacyjnych wychodzi naprzeciw zmianom zachodzącym w systemie oświaty, które stanowią źródło inspiracji do podejmowania nowych wyzwań. Kierunkiem działania Centrum jest dążenie do pełnego rozwoju możliwości tkwiących w kadrze pedagogicznej placówek oświatowych powiatu wołowskiego. Jednym z podstawowych celów działalności Centrum jest realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół, przy wykorzystaniu zasobów kadrowych naszej placówki tj. specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, informacji pedagogicznej, doradztwa metodycznego w zakresie twórczego i kreatywnego spojrzenia na proces doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Zmiany w oświacie, przekładają się na konieczność ciągłego kształcenia się, podnoszenia kwalifikacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych. Dlatego planując działania edukacyjne, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, stara się dopasować do zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Niezależnie od placówki, czy jest to Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteka Pedagogiczna, czy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, misją Centrum jest troska, o jak najwyższą jakość kształcenia, gdzie celem najważniejszym jest dziecko /uczeń- nauczyciel- rodzic.

Obszarem działań PCE i PPP w Wołowie jest środowisko nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej placówek oświatowych z terenu Powiatu Wołowskiego tj. Gminy Wołów, Gminy Brzeg Dolny, Gminy Wińsko. Dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych oferujemy wspomaganie nastawione na doskonalenie umiejętności profesjonalnych i wspieranie rozwoju osobistego. Proponujemy szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, podchodzimy indywidualnie do problemów i potrzeb każdej placówki. Korzystamy ze wsparcia doświadczonych edukatorów, ekspertów zewnętrznych. Wykorzystujemy także wiedzę i kompetencje uczestników biorących udział w organizowanych formach doskonalenia jak np. w pracach 14 sieci współpracy i samokształcenia. Tworzymy w ten sposób atmosferę sprzyjającą współpracy, wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk. Realizujemy politykę oświatową państwa, uwzględniając potrzeby lokalnego środowiska oświatowego. Planując działania zawsze odnosimy się do głównych kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych przez Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2023/2024.

W roku szkolnym 2023/2024 decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie obejmie nauczycieli powiatu wołowskiego obszarami doradztwa metodycznego w zakresie: języka polskiego, informatyki, fizyki, przedmiotów przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, języków obcych, historii – szkoły podstawowe, historii – szkoły ponadpodstawowe, edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, doradztwa zawodowego.

Placówka nasza potwierdziła jakość podejmowanych działań, otrzymując Akredytację, prestiżowy tytuł nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, decyzją nr 18/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. może, zatem poszczycić się mianem Placówki Akredytowanej.

 Z serdecznym zaproszeniem do współpracy

Krystyna Adaśko

Dyrektor PCE i PPP w Wołowie