Księgozbiór Biblioteki Pedagogicznej liczy około 23 000 woluminów obejmujących

 1. literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w tym psychologii i socjologii;
 2. publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy w tym z historii, prawa, ekonomii, nauk przyrodniczych, geografii, sztuki i innych;
 3. klasykę polskiej literatury pięknej oraz dzieła klasyki światowej, także lektury dla uczniów;
 4. wybór pozycji z zakresu historii literatury polskiej i obcej oraz językoznawstwa;
 5. programy i podręczniki szkolne;
 6. piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

 
Od 14 lutego 2013 roku Biblioteka uruchomiła
Elektroniczną Wypożyczalnię książek.

Całość zbiorów biblioteki znajduje się w katalogach internetowych –
patrz zakładka powyżej – Katalog BP w Wołowie

Uwaga:
Katalogi kartkowe zostały zamknięte z końcem 2011 roku.

W ramach zbioru książek wyodrębniony jest księgozbiór podręczny udostępniany w Czytelni, który zawiera

 1. wydawnictwa informacyjne – encyklopedie, słowniki, kompendia z różnych dziedzin wiedzy;
 2. najważniejsze pozycje z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych;
 3. publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy;
 4. niezbędne pozycje dla nauczycieli, w tym programy nauczania, scenariusze i konspekty lekcji, podręczniki szkolne, materiały dotyczące metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, realizacji ścieżek edukacyjnych;
 5. bibliografie załącznikowe.

Biblioteka prenumeruje czasopisma z zakresu pedagogiki, dydaktyki nauczania poszczególnych przedmiotów, a także psychologiczne, bibliotekarskie, historyczne i inne.