Posted in Aktualności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

Rekrutacja na zajęcia “Szkoła dla rodziców i wychowawców” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

To cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla osób, którym nieobojętne jest wychowanie dzieci oraz mają ochotę i czas aby: lepiej poznać i zrozumieć zachowanie swojego dziecka oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Aktualności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

Informacja dla szkół i placówek w sprawie upowszechnienia telefonów zaufania

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

NABÓR NA ZAJĘCIA TUS W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych od października 2023 roku dla dwóch grup wiekowych: klasy 2-4 szkoły podstawowej oraz klasy 5-7 szkoły…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

WSKAZÓWKI DO PRACY Z DZIECKIEM LEWORĘCZNYM

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

SYMPTOMY WYSTĘPUJĄCE U DZIECKA ZAGROŻONEGO WYSTĘPOWANIEM RYZYKA DYSLEKSJI, DYSORTOGRAFII,DYSGRAFII

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE SFERY:

• SŁUCHOWO-JĘZYKOWE,• PERCEPCJĘ WZROKOWĄ,• KOORDYNACJĘ WZROKOWO-RUCHOWĄ,• ORIENTACJĘ PRZESTRZENNĄ,• SFERĘ GRAFOMOTORYCZNĄ• I KINESTETYCZNO-RUCHOWĄ

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

UWAGA ważna informacja

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie będzie nieczynna w terminie od 03.07.2023 r. do 28.07.2023 r. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzegu…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

24.05.2023r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Pedagogów, Psychologów i Logopedów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie

SZANOWNI DYREKTORZYSZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCHPOWIATU WOŁOWSKIEGO Dyrektor oraz Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz liderzy Sieci Współpracy i Samokształcenia…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

Informacja

Informujemy, że od stycznia 2023 roku Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie nawiązało współpracę z lek. Aldoną Molędą, psychiatrą dziecięcym i młodzieżowym, która…

Kontynuuj czytanie...