Najnowsze posty

Posted in Aktualności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

Praca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w okresie wakacji

Ze względu na sezon urlopowy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie jest nieczynna w okresie od 05 lipca 2021 do 30 lipca 2021 r. W pozostałych dniach…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Biblioteka Pedagogiczna

Dyżur Biblioteki Pedagogicznej podczas wakacji

Od 28.06.2021r. do 16.07.2021r.  biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach   800 – 1500 Od 19.07.2021r. do 6.08.2021r.  biblioteka będzie czynna w poniedziałki,…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Biuletyn informacyjny nr 56

Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk 56 numer „Biuletynu Informacyjnego” Powiatowego CentrumEdukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. W tym numerze znajdziecie Państwo informacje…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym

Realizacja nowego kierunku polityki oświatowej Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. 15.06.2021 r. w Szkole Podstawowej nr…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Grand Projekt ORE PCEiPPP

Szkolenia specjalistyczne realizowane przez ekspertów zewnętrznych dotyczących modułów: METODYKA EDUKACJI ZDALNEJ – Dorota Podorska

Kontynuuj czytanie...
Posted in Grand Projekt ORE PCEiPPP

Szkolenia specjalistyczne realizowane przez ekspertów zewnętrznych dotyczących modułów: ZINTEGROWANA PLATFORMA EDUKACYJNA – Marek Grzywna

Kontynuuj czytanie...
Posted in Grand Projekt ORE PCEiPPP

Wykaz placówek zadeklarowanych do realizacji grantu z podziałem na grupy

Wykaz placówek zadeklarowanych do realizacji grantu z podziałem na grupy: wyliczenia z deklaracji:  ilość grup + liczba godzin szkoleń na grupę (zróżnicowana liczba  godzin wynika…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

28.06.2021r. – Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo! Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz innych…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Szkolenie: Propozycje działań wspierających uczniów po pandemii

Szanowni Państwo ! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie oraz doradca metodyczny historii  zapraszają na szkolenie nt.: „Propozycje działań  wspierających…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Realizacja dodatkowego kierunku polityki oświatowej państwa przez PODN w Wołowie

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych z terenu Powiatu Wołowskiego w odpowiedzi na dokonane zmiany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w kierunkach polityki oświatowej państwa…

Kontynuuj czytanie...