Historia Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie

Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie powstała 14  lutego 1953 roku.  Pierwszy dowód działalności biblioteki to sprawozdanie roczne z grudnia 1956r. Pierwszymi pracownikami, a zarazem organizatorami biblioteki w latach 1953 – 55 były zatrudnione w Inspektoracie Oświaty w Wołowie Genowefa Miłaszewicz i Janina Olecka. Obecnie zatrudnionych jest dwóch nauczycieli bibliotekarzy.

       Placówka wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę. Na początku umieszczono ją na terenie Inspektoratu Oświaty. Od stycznia 1963 r. wraz z Wydziałem Oświaty przeniosła się na ulicę Wolności (obecnie J. Piłsudskiego).W sierpniu 1975r. bibliotekę przeniesiono do Zamku Piastowskiego. Następnie w 1982 r. biblioteka wraz z Wydziałem Oświaty została przeniesiona do budynku po Zasadniczej Szkole Zawodowej przy pl. Szkolnym. Po kilku latach brakowało już miejsca na zbiory i w związku z tym nastąpiła kolejna zmiana lokalu. Placówkę przeniesiono do budynku Biblioteki Publicznej w Wołowie. Placówka znajdowała się tam do końca 2001r. Obecnie biblioteka mieści się w budynku Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Kościuszki 27, tworząc wraz z nią zespół placówek.

       Zalążkiem księgozbioru były książki z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej we Wrocławiu oraz z Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Wołowie. Obecnie zgromadzonych jest około 30 000 woluminów oraz 2700 czasopism. Gromadzony jest księgozbiór o charakterze naukowym z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy (ekonomii, prawa, nauk przyrodniczych, geografii, historii, sztuki i in.), literaturę piękną, programy szkolne, piśmiennictwo pedagogiczne i bibliotekarskie.

       Biblioteka wciąż się rozwija, poprzez stałe powiększanie zbiorów oraz rozwój technologiczny. Od 2002 roku wraz z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną współtworzy Dolnośląski System Informacji Edukacyjnej budując wraz z nią komputerowy katalog centralny ALEPH, dostępny on-line. Ponadto od roku 2006 czytelnicy mogą korzystać ze znajdującego się w bibliotece Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej – ICIM, sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
       Obecnie Biblioteka Pedagogiczna uczestniczy w projekcie Dolnośląska e-szkoła. Dzięki temu uruchomiono w bibliotece od dnia 14 lutego 2013r. – WYPOŻYCZALNIĘ ELEKTRONICZNĄ , która oferuje  dostęp do baz przez całą dobę , podgląd własnego konta bibliotecznego, możliwość rezerwacji i zamawiania książek oraz przedłużania książek przez czytelników.