Kontakt

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek C), 56-100 Wołów

Telefon – sekretariat: (71) 389 21 00 w. 2
Telefon /koordynator ds. szkoleń : (71) 389 21 00 w. 3
e-mail: wpodn@wolowpce.pl
strona www.wolowpce.pl

sekretariat PODN czynny w godz. 07.30 -15.30

specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń w godz. 08.00 – 16.00

koordynator ds. studiów w godz. 08.00 – 16.00