Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym
ul. 1 Maja 1A (parter – lewe skrzydło budynku), 56-120 Brzeg Dolny

Telefon: (71) 319 99 94
mail: pppbd@wolowpce.pl
strona www.wolowpce.pl