Posted in Aktualności Grand Projekt ORE PCEiPPP Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

PODSUMOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO

Wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Grand Projekt ORE PCEiPPP Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

PODSUMOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO „Wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość” realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

„Wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość”…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Grand Projekt ORE PCEiPPP

PLAKAT

Kontynuuj czytanie...
Posted in Grand Projekt ORE PCEiPPP

Szkolenia specjalistyczne realizowane przez ekspertów zewnętrznych dotyczących modułów: METODYKA EDUKACJI ZDALNEJ – Dorota Podorska

Kontynuuj czytanie...
Posted in Grand Projekt ORE PCEiPPP

Szkolenia specjalistyczne realizowane przez ekspertów zewnętrznych dotyczących modułów: ZINTEGROWANA PLATFORMA EDUKACYJNA – Marek Grzywna

Kontynuuj czytanie...
Posted in Grand Projekt ORE PCEiPPP

Wykaz placówek zadeklarowanych do realizacji grantu z podziałem na grupy

Wykaz placówek zadeklarowanych do realizacji grantu z podziałem na grupy: wyliczenia z deklaracji:  ilość grup + liczba godzin szkoleń na grupę (zróżnicowana liczba  godzin wynika…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie Projekty

Podpisanie umowy projektowej ORE- PCE i PPP w Wołowie

Projekt grantowy „Wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli wkształceniu na…

Kontynuuj czytanie...