13.09.2022 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych

  Szanowni Państwo

Nauczyciele Języków Obcych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli języków obcych  na spotkanie w ramach:

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych

Program spotkania:

  1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli związanych z doskonaleniem warsztatu pracy.
  2. Prezentacja oferty szkoleniowej na rok szkolny 2022/2023.
  3. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego z języka obcego.
  4. Plan pracy na rok szkolny 2022/2023: konkursy, warsztaty, konsultacje, szkolenia.
  5. Zmiany w prawie oświatowym w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Termin spotkania  13 września 2022 r., godz. 17.30 – 19.30

Miejsce spotkania: platforma https://meet.jit.si/

Link do spotkania zostanie przesłany na dzień przed spotkaniem tj. 12 września .

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 12.09.2022 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia BEZPŁATNE), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradca metodyczny                                                            Dyrektor PCE i PPP

mgr Ewa Nowak                                                                   mgr Krystyna Adaśko