Szkolenie: Propozycje działań wspierających uczniów po pandemii

Szanowni Państwo !

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie oraz doradca metodyczny historii  zapraszają na szkolenie nt.:

„Propozycje działań  wspierających uczniów po pandemii”

Na szkoleniu zaprezentowany zostanie raport Szkoły 2.0 pt.: „Raport o stanie zdrowia psychologicznego uczennic i uczniów. Ocena zmian w wyniku pandemii COVID-19.” Zaprezentowane zostaną działania mające na celu wsparcie uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej.

Prowadzący: mgr Paweł Feliszek – doradca metodyczny historii

Adresaci: zainteresowani  nauczyciele

Sposoby realizacji:  warsztaty

Termin:  14.06.2021 r. godz. 15.30 -16.30

Koszt warsztatów :  10 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Miejsce:  Jitsi Meet – link do platformy zostanie przesłany dzień przed warsztatami do osób, które zgłosiły swój udział.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza elektronicznego 
na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl
  w zakładce formularze zgłoszeniowe najpóźniej do 12.06.2021 r. godz. 14:00.

Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                                                      Dyrektor

mgr Paweł Feliszek                                                                           mgr Krystyna Adaśko