28.06.2021r. – Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na spotkanie organizacyjne w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Temat: Trudne zachowania w grupie
–działania socjoterapeutyczne dla dzieci

Program spotkania:

• podsumowanie  pracy w roku szkolnym 2020/2021

• wymiana doświadczeń i  podsumowanie wspólnych działań;

• propozycje wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych w nowym roku szkolnym;

• formy realizacji priorytetów MEN za rok szkolny 2020/2021

Termin i miejsce spotkania: 28.06.2021 r. (poniedziałek) , godz. 14.00, 
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 ul. Mickiewicza 2 w Brzegu Dolnym

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia
24 czerwca 2021r. e-mail:wpodn@wolowpce.pl, telefonicznie 71-389-21-00 lub 6068068751

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

          Doradca metodyczny                                                          Dyrektor                                                         

 mgr Dagmara Głuszczyńska                                         mgr Krystyna Adaśko