Realizacja dodatkowego kierunku polityki oświatowej państwa przez PODN w Wołowie

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych z terenu Powiatu Wołowskiego w odpowiedzi na dokonane zmiany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, poprzez dodanie nowego kierunku dotyczącego”Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”,zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej ( szkolenia, konsultacje, warsztaty, sieci współpracy) przygotowanej przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

z serdecznym zaproszeniem 
Krystyna Adaśko
dyrektor PCE i PPP w Wołowie.