Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie-nauczyciele szkół podstawowych

Szanowni Państwo!


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny wiedzy o społeczeństwie, zapraszają nauczycieli wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia
Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie:

Program spotkania:

 1. Samorząd terytorialny w praktyce szkolnej- warsztat, jak o nim uczyć skutecznie?
 2. Wymiana doświadczeń w pracy zdalnej.
 3. Omówienie regulaminu konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz wskazanie niezbędnej literatury.
  Termin i miejsce spotkania: 23.02.2021 r. o godzinie 15.00-16.30 (wtorek)
  Miejsce: online na platformie: https://zoom.us/
  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 22 lutego 2021r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia BEZPŁATNE) na stronie http://www.wolowpce.pl/

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy
Dyrektor – mgr Krystyna Adaśko
Doradca metodyczny – dr Anna Wróbel