Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Doradców Zawodowych

Szanowni Państwo!


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny, zapraszają nauczycieli doradców zawodowych na spotkanie inauguracyjne Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Doradców Zawodowych.

Program spotkania:

 1. Nawiązanie współpracy, wyznaczenie kierunków działania sieci oraz zbadanie potrzeb
  nauczycieli doradców zawodowych.
 2. Wymiana doświadczeń w pracy zdalnej.
 3. Nabór do szkół ponadpodstawowych, omówienie kierunków kształcenia w powiecie wołowskim w roku szkolnym 2021/2022? Jak możemy pomóc uczniom dokonującym wyboru?
 4. Termin i miejsce spotkania: 18 .02. 2021 r. o godzinie 15.00-16.30 (czwartek)
 5. Miejsce: online na platformie: https://zoom.us/
  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
  Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 17 lutego 2021r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia BEZPŁATNE) na stronie http://www.wolowpce.pl/
  Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy
  Dyrektor – mgr Krystyna Adaśko
  Doradca metodyczny – dr Anna Wróbel