Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie- nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo!

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny wiedzy o społeczeństwie, zapraszają nauczycieli wiedzy  o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie:

Program spotkania:

1. Analiza wdrażania podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych. Warsztat pracy z tekstem źródłowym.

2. Wymiana doświadczeń w pracy zdalnej.

3. Omówienie regulaminu konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz wskazanie niezbędnej literatury.

Termin i miejsce spotkania:  24.02. 2021 r. o godzinie 15.00-16.30 (środa)

Miejsce: online na platformie: https://zoom.us/

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 23 lutego 2021r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia BEZPŁATNE) na stronie http://www.wolowpce.pl/

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

 Doradca metodyczny                                           Dyrektor   
 dr  Anna Wróbel                          mgr Krystyna Adaśko