Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo

Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych

  Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej w Wołowie  wraz z  doradcą metodycznym  zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na  III spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych:

  1. W ramach spotkania:

– Podsumowanie pracy za I semestr roku 2020/2021.
– Organizacja Powiatowego Konkursu Przyrodniczego.
– Potrzeby i propozycje pracy w ramach pracy sieci w II semestrze.

  • Prowadzący: Regina Kmicińska- doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych
  • Adresaci:  zainteresowani nauczyciele
  • Sposoby realizacji:  spotkanie  on-line. Link zostanie przesłany w poniedziałek na podany adres mailowy
  • Termin:  15.02.2021r. godz. 15.00.
  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
  • Zgłoszenie na sieć dokonujemy poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl  w zakładce formularze zgłoszeniowe  najpóźniej do piątku 12.02.2021 r. do godz. 13.00

Serdecznie zapraszamy

       Doradca metodyczny                         Dyrektor PCE i PP-P w Wołowie
 przedmiotów przyrodniczych

       mgr Regina Kmicińska                                      mgr Krystyna Adaśko