Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym. Założeniem jest również łączenie zaangażowania wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 obchodzimy 9 lutego.

Więcej informacji: https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego Internetu:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-bezpiecznego-internetu-2021

Zestaw bibliograficzny publikacji znajdujących się w Bibliotece Pedagogicznej w Wołowie:

Bezpieczny Internet – zagrożenia w sieci