Lekcja otwarta online w klasie VIII na temat: „Wywózki Polaków na Sybir.”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie oraz doradca metodyczny serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli  historii na lekcję otwartą online na platformie Jitsi.Meet w klasie VIII  na temat: „Wywózki Polaków na Sybir”
 W trakcie lekcji zostanie przybliżony temat historii wywózek Polaków do Rosji w związku z 81 rocznicą pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR

ADRESACI: Nauczyciele historii szkół podstawowych.

TERMIN: 09.02.2021 r. (wtorek) godz. 10.45-11.30 

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie

PROWADZĄCY: mgr Paweł Feliszek

MIEJSCE SPOTAKNIA:  Jitsi Meet – link do platformy zostanie przesłany dzień przed warsztatami do osób, które zgłosiły swój udział.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl  w zakładce formularze zgłoszeniowe najpóźniej do środy 8.02.2020 r. do godz. 12.00 

Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                 Dyrektor

mgr Paweł Feliszek                                           mgr Krystyna Adaśko