WARSZTATY: Tworzenie sprawdzianów w aplikacji Quiz na platformie Moodle

Szanowni Państwo !

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie oraz doradca metodyczny historii  zapraszają na warsztaty:„Tworzenie  sprawdzianów w aplikacji Quiz na platformie Moodle”. Aplikacja Quiz na platformie Moodle pozwala tworzyć krótkie i długie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.                 

W trakcie warsztatu zostaną zaprezentowane różne formy zadań, które można wykorzystać     w czasie lekcji zdalnych i stacjonarnych.

Prowadzący: mgr Paweł Feliszek – doradca metodyczny historii

Adresaci: zainteresowani  nauczyciele

Sposoby realizacji:  warsztaty

Termin:  16.02.2021 r. godz. 15.30 -16.30

Koszt warsztatów :  10 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Miejsce:  Jitsi Meet – link do platformy zostanie przesłany dzień przed warsztatami do osób, które zgłosiły swój udział.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl  w zakładce formularze zgłoszeniowe najpóźniej do 15.02.2021 r. godz. 14:00.

Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                                 Dyrektor

mgr Paweł Feliszek                                                         mgr Krystyna Adaśko