Lekcja otwarta online na platformie MS Teams w klasie IV na temat Sketchnoting – co to jest, dla kogo, kiedy się przydaje?

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie oraz doradcy metodyczni serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą online na platformie MS Teams w klasie IV na temat Sketchnoting
 – co to jest, dla kogo, kiedy się przydaje?.
Podczas zajęć  zostaną uczniom i nauczycielom zaprezentowane sposoby graficznego notowania.

TEMAT:  Sketchnoting – co to jest, dla kogo, kiedy się przydaje?

Cele zajęć:

  • edukacja na temat myślenia wizualnego;
  •  uświadomienie, że każdy potrafi rysować,
  •  dodawanie  odwagi dorosłym  i obudzenie uśpionego wewnętrza dzieci,
  • uświadomienie, że robienie notatek rysunkowych może być czynnością niezwykle inspirującą i zabawną sama w sobie.

Po odbytej lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna.

TERMIN: 05.02.2021 r. (piątek) godz. 11.45– 12.45 oraz czas na omówienie przeprowadzonych zajęć

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie.

PROWADZĄCY: mgr Regina Kmicińska i mgr Danuta Haller

Oto link do lekcji, proszę wchodzić przez przeglądarkę.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1d2abeedf0747e8943068eb6ffe4b86%40thread.tacv2/1612283038441?context=%7b%22Tid%22%3a%2288f59d32-c45f-4b37-980c-47a4085647d1%22%2c%22Oid%22%3a%22a2cbeb4b-683e-4dd9-bca4-59ab166229bc%22%7d

W razie pytań proszę o kontakt z doradca D. Haller tel. 889333946

Serdecznie zapraszamy do współpracy

  Z poważaniem

       Doradcy metodyczni                       Dyrektor                                       

mgr Danuta Haller
mgr Regina Kmicińska                   mgr Krystyna Adaśko