II edycja szkolenia: „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z historii w 2021 roku”.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania historii zapraszają nauczycieli historii szkół ponadpodstawowych na II edycję szkolenia online pt. „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z historii  w 2021 roku”.

Na szkoleniu w sposób rzeczowy i uporządkowany zostaną omówione zmianyw wymaganiach egzaminacyjnych wraz z ich uzasadnieniem, a po szkoleniu każdyz uczestników otrzyma komplet materiałów umożliwiających przedstawienie zmian na zajęciach z maturzystami.

Szkolenie rozpocznie się  on-line w środę 03 lutego br. o godzinie 15.30.

Adresaci:  nauczyciele historii zatrudnieni w szkołach ponadpodstawowych

Termin spotkania: 03.02.2021 (środa) w godzinach 15.30-17.30

Koszt szkolenia: bezpłatne

Prowadząca spotkanie: mgr Emilia Buczak, doradca metodyczny nauczania historii

Miejsce spotkania: platforma meet.jitsi –  link do platformy zostanie przesłany w dniu szkolenia do osób, które zgłosiły swój udział.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl  w zakładce formularze zgłoszeniowe najpóźniej do środy  03.02.2021 r. do godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                 Dyrektor

mgr Emilia Buczak                                          mgr Krystyna Adaśko