Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

30.11.2022 r. lekcja otwarta: Andrzejkowe spotkanie z eksperymentem chemicznym i językiem angielskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

29.11.2022 r. warsztaty: Metodyczne i praktyczne wykorzystanie okularów VR na zajęciach lekcyjnych

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wrazz doradcą metodycznym nauczania matematyki i informatyki zapraszają nauczycieli na warsztaty z…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

01.12.2022 r. lekcja otwarta: Magiczne słowa używamy i o nie dbamy – scenariusz zajęć z wykorzystaniem TUS

Szanowni Państwo Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Brzegu Dolnym oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

25.11.2022 r. lekcja otwarta: Matematyka w życiu codziennym – symetria

Szanowni Państwo Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

30.11.2022 r. – szkolenie: Gry i zabawy językowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych zapraszają na szkolenie: Gry i  zabawy…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

29-30.2022 r. II Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

Szanowni Państwo Nauczyciele Języka Polskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego zapraszają nauczycielina spotkanie w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE Akademii Nauczyciela nt. „Wsparcie psychologiczne i emocjonalne nauczycieli oraz terapeutów jako warunek rozwoju osobistego”

Szanowni Państwo,Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, serdecznie zaprasza pedagogów,…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

25.11.2022 lekcja otwarta: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

28.11.2022, 05.12.2022 szkolenie: Problemy w uczeniu się a zaburzenia funkcji słuchowych i wzrokowych u dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych, „nauczycieli…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

23.11.2022, 30.11.2022, 12.12.2022, 13.12.2022 szkolenie: Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na procesy uczenia się dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych, „nauczycieli…

Kontynuuj czytanie...