Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Szkolenie: „Nearpod – narzędzie angażujące uczniów do pracy w nauczaniu zdalnym i tradycyjnym”.

Szanowni Państwo, Nauczyciele Matematyki i Informatyki Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wołowie wraz z doradcą metodycznym matematyki i informatyki serdecznie zapraszają nauczycieli na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo Nauczyciele Edukacji dla Bezpieczeństwa Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej  w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach:…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Oferta Szkoleniowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Pedagogów, Psychologów, Logopedów

SZANOWNI DYREKTORZYSZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCHPOWIATU WOŁOWSKIEGO Dyrektor oraz Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie oraz liderzy Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów,  Psychologów…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii i WOS

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradcy metodyczni nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie zapraszają nauczycieli powiatu wołowskiego…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo! Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach: Sieci…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Biblioteka Pedagogiczna Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Uwaga: Informujemy o zmianie terminu spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

Dyrektorzy szkół Nauczyciele bibliotekarze placówek powiatu wołowskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie serdecznie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Warsztaty: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brzegu Dolnym oraz doradca metodyczny edukacji…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

Szanowni Państwo! Nauczyciele Matematyki i Informatyki Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji o Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wołowie wraz z doradcą metodycznym matematyki i informatyki zapraszają nauczycieli na spotkanie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Obcego – szkoły ponadpodstawowe

                                                                                  Szanowni Państwo! Nauczyciele Języków Obcych Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Obcego – szkoły podstawowe

Szanowni Państwo! Nauczyciele Języków Obcych Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli języków obcych pracujących w szkołach…

Kontynuuj czytanie...