Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

05.10.2023 r. szkolenie online: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego na tzw. starych zasadach

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny zapraszają na szkolenie:    Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

25.10.2023 r. Lekcja otwarta: Jaką krzywdę może wyrządzić hejt! Nauczmy się bronić przed hejtem

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

27.09.2023 r. oraz 04.10.2023 r. Lekcja otwarta: Wołowski Escape Room

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania wiedzy o społeczeństwie zapraszają na lekcję otwartą: „Wołowski…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

27.09.2023 r. szkolenie: Praca z Uczniem o Specyficznych Potrzebach Edukacyjnych

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania fizyki i informatyki zapraszają na szkolenie: PRACA Z…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

26.09.2023 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Fizyki i Informatyki

Szanowni Państwo Nauczyciele Fizyki i Informatyki Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli fizyki i informatyki…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

27.09.2023 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają nauczycieli na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

28.09.2023 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Szanowni PaństwoNauczyciele Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego i…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

OFERTA EDUKACYJNA PCE i PPP w Wołowie na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie w podejmowanych działaniach edukacyjnych wychodzi naprzeciw zmianom zachodzącym w systemie oświaty, które stanowią…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

19.10.2023 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Powiatu Wołowskiego

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradcy metodyczni zapraszają nauczycieli powiatu wołowskiego na: Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

20.09.2023r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa- online

Szanowni Państwo Nauczyciele Edukacji dla bezpieczeństwa Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli na spotkanie w…

Kontynuuj czytanie...