Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Lekcja otwarta: 24.01.2022 r. Polska -Ukraina: poznajmy się

Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania historii p. Emilią Buczak zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Szkolenie 25.01.2022 r. -Kształcenie kompetencji miękkich w trakcie godzin wychowawczych

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca  metodyczny w zakresie doradztwa zawodowego i wiedzy o społeczeństwie zapraszają na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Powiatowy Konkurs Historyczny „Polskie Państwo Podziemne 1939 – 1945”.

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

II Powiatowy Konkurs „Savoir-Vivre, czyli szacunek zawsze i wszędzie”

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji o Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie oraz doradca metodyczny edukacji dla bezpieczeństwa serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów klas VIII szkół podstawowych…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

13.01.2022 r. -spotkanie online Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny zapraszają nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa na spotkanie Sieci Współpracy i…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Oferta PCE i PPP w Wołowie- szkolenia zdalne i bezpłatne – styczeń 2022

Szanowni PaństwoDyrektorzy, Nauczyciele Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych z terenu Powiatu Wołowskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowiewe współpracy z Instytutem…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Lekcja otwarta 20.01.2022 r. – Wykorzystanie na zajęciach i w pracy dydaktyczno-wychowawczej narzędzi cyfrowych.

Szanowni Państwo Nauczyciele Matematyki i Informatyki Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji o Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowiewraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli na lekcję otwartą w klasie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Lekcja otwarta 18.01.2022 r. Emocje i uczucia – jak sobie z nimi radzić?

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

19.01.2022 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca  metodyczny w zakresie wiedzy o społeczeństwie zapraszają nauczycieli wiedzy  o społeczeństwie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

12.01.2022 r. Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii – szkół podstawowych

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania historii zapraszają nauczycieli historii szkół  podstawowych powiatu wołowskiego na…

Kontynuuj czytanie...