Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło
 • KONKURS: KREATYWNY RECYCLING
 • Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych zapraszają do udziału w konkur... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • Odwołane szkolenie
 • Informujemy, że szkolenie „Metody ochrony głosu i właściwego posługiwania się nim” zaplanowane na dzień 28.03.2017 (wtorek)  zostało odwołane z powodu niskiej frekwencji.  ... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • ODWOŁANE SZKOLENIE
 • Uprzejmie informujemy, że szkolenie ZMIANY KADROWE ORAZ REKRUTACJA 2017, zaplanowane na dzień 18.03.2017 r. zostało odwołane z powodu niskiej frekwencji. Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • UWAGA: odwołane szkolenie
 • Uprzejmie informujemy, że szkolenie NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚRODOWISKU SCRATCH JUNIOR ORAZ SCRATCH, zaplanowane na dzień 13.03.2017, 20.03.2017 zostało odwołane z powodu ... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • INFORMACJA
 • Informujemy, że szkolenie dnia 30 stycznia 2017 r. dla  Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego Gmin i Powiatu Wołowskiego, Dyrektorów, Wicedyrektorów placówek oświatowych REFOR... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • Ankieta ewaluacyjna PODN i BP
 • Szanowni Państwo, W oparciu o załączone narzędzia diagnozy, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie zbiera informacje na temat działalności Powiatowego O... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • WARSZTATY: Wolontariat w szkole
 • Rok szkolny 2016/2017, został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej „Rokiem Wolontariatu”. W związku z powyższym, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedago... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • MAGIA KOLĘD I PASTORAŁEK
 • Formularz zgłoszeniowy Szanowni Państwo !   Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania język... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • Zdolni na Dolny Śląsk…
 • Organizacja powiatowego etapu prestiżowych konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek  wpisała się już w działalność Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicz... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • EDUKACYJNE TARGI PRACY
 • Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie realizując priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017 dotyczący podniesienie jakości kształcenia... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN

Oferta Edukacyjna do pobrania

Oferta Edukacyjna

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy Placówek Oświatowych,
Opiekuńczo – Wychowawczych Powiatu Wołowskiego


   Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w podejmowanych przedsięwzięciach edukacyjnych wychodzi naprzeciw zmianom zachodzącym w systemie oświaty, realizując politykę oświatową państwa, przy uwzględnianiu potrzeby lokalnego środowiska oświatowego. Planując działania, odnosimy się do głównych kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017.
   Jednym z podstawowych celów działalności centrum, jest realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół, wykorzystując zasób kadrowy naszej placówki tj. specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, informacji pedagogicznej oraz doradztwa metodycznego w zakresie twórczego i kreatywnego spojrzenia na proces doskonalenia zawodowego nauczycieli.
   Mając na uwadze wymagania jakie przed pracownikami oświaty stawia współczesna szkoła, staramy się wyjść im naprzeciw. Szeroko pojęte reformy w szkolnictwie, przekładają się na konieczność ciągłego kształcenia się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Dlatego planując działania, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy PsychologicznoPedagogicznej w Wołowie, stara się dopasować do zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Niezależnie od placówki, czy jest to Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteka Pedagogiczna, czy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, misją Centrum jest troska, o jak najwyższą jakość kształcenia, którego celem najważniejszym jest dziecko- uczeń.
   Dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych oferujemy wspomaganie nastawione na wspieranie rozwoju szkoły jako organizacji uczącej się jak i doskonalenie umiejętności profesjonalnych indywidulanego nauczyciela. Proponujemy szeroki wachlarz propozycji, podchodzimy indywidualnie do problemów i potrzeb każdej placówki, korzystamy ze wsparcia doświadczonych edukatorów. Wykorzystujemy także wiedzę i umiejętności uczestników biorących udział w organizowanych formach doskonalenia. Tworzymy w ten sposób atmosferę, sprzyjającą współpracy, wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk.
   Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie potwierdził wysoką jakość podejmowanych działań, otrzymując jako pierwsza placówka powiatowa w Polsce akredytację według nowych zasad – prestiżowy tytuł Placówki Akredytowanej nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu.
   Niniejszy informator stanowi punkt wyjścia do naszej współpracy z Państwem. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie oraz propozycje. Pragniemy bowiem w optymalny sposób odpowiadać na Państwa potrzeby. Miarą naszego sukcesu jest Państwa satysfakcja.

Na progu rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy całemu środowisku
oświatowemu udanych poszukiwań ścieżek własnego rozwoju
oraz służymy pomocą w ich odnajdywaniu.


Z zaproszeniem do współpracy
           Krystyna Adaśko
dyrektor PCE i PPP w Wołowie wraz z kadrą centrumO nas

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie to instytucja oświatowa, w skład której wchodzi 5 placówek samorządu powiatowego:

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie
2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wołowie
3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu Dolnym
4. Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie
5. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie

Wymienione placówki zachowują odrębność merytoryczną, prowadzą natomiast zintegrowane działania, mające na celu organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wołowskiego, służą potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy i innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania; udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Współczesny model pomocy psychologiczno- pedagogicznej zmierza w kierunku stymulująco -ochraniającym i wspomagającym rozwój dziecka poprzez kompleksową pomoc dziecku, rodzinie i nauczycielowi, do czego dążą wszyscy pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie.

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie, dzięki współpracy z renomowanymi ogólnopolskimi instytucjami oświatowymi, realizuje następujące programy edukacyjne:

• Badanie gotowości szkolnej sześciolatków
• Szkoła dla rodziców i wychowawców
• Porozumienie w szkole
• Golden Five
• Program Badania Słuchu u dzieci - „Słyszę”
• Szkoła dla wszystkich

Realizacja powyższych programów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, służy wysokiej jakości pracy z uczniem, rodzicem i nauczycielem oraz wdrażaniu w praktyce zawodowej, nowoczesnych metod pracy w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez udzielanie kompleksowej pomocy dziecku, rodzinie i nauczycielowi.

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wydaje: kwartalnik - Biuletyn Informacyjny. Biuletyn jest miejscem, gdzie nauczyciele:
• zamieszczają swoje artykuły,
• dzielą się swym doświadczeniem zawodowym,
• przedstawiają propozycje metodyczne przydatne w pracy nauczyciela
• ukazuje osiągnięcia szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wołowskiego.
• ofertę szkoleniową - Folder form szkoleniowych z aktualną ofertą szkoleniową proponowaną na dany rok szkolny.