Kadra w Brzegu Dolnym

Krystyna Adaśko – dyrektor, pedagog
Barbara Rajter -Tybińska – wicedyrektor, pedagog,  neuroterapeuta
Katarzyna Wojtyła – sekretarka
Katarzyna Wierdak – psycholog
Nikola Skoczylas – psycholog
Paulina Szuster – Twardy – psycholog
Iwona Grabowiecka  – pedagog,  neuroterapeuta
Dorota Kasycz – Bejnar – logopeda,  neuroterapeuta