Kadra Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie

Krystyna Adaśko -dyrektor 

Barbara Rajter-Tybińska-pedagog, 
wicedyrektor PCE i PPP w Wołowie. 
Prowadzi Zajęcia EEG-Biofeedback.

Beata Lesiewicz – sekretarz

Małgorzata Tokarczyk – pedagog. Prowadzi diagnozę dzieci w klasach  IV –VI Szkoły Podstawowej  oraz w szkołach Gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracuje w Zespole wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Lider WDN.

Małgorzata Klemens – pedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym. Pracuje w Zespole wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Prowadzi badania przesiewowe dojrzałości szkolnej oraz terapię EEG- Biofeedback. Przewodnicząca Zespołu Orzekającego, realizator programu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Maria Buśko  Rola – psycholog. Prowadzi diagnozę  i terapię dzieci w klasach I-IV szkoły podstawowej, badania przesiewowe specyficznych trudności w uczeniu się, konsultacje psychologiczne. Pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka.  Jest liderem Zespołu Promocji Poradni.

Magdalena Zielińska – Stec – logopeda, neurologopeda, ergoterapeuta, instruktor masażu Shantala, terapeuta SI. Prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci  w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.Pracuje z maluchami w Rozwoju.

Katarzyna Stróżyk – pedagog. Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci w klasach I-IV szkoły podstawowej. Przeprowadza warsztaty dla uczniów na terenie szkół oraz diagnozę przesiewową dotyczącą rozpoznawania symptomów specyficznych trudności w nauce. Pracuje w Zespole Wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka. Lider Sieci Pedagogów oraz WDN.

Marta Wachna – psycholog, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w klasach I-IV oraz pracą w zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Na terenie szkół prowadzi warsztaty dla uczniów oraz badania przesiewowe diagnozujące trudności edukacyjne. Jest liderem zespołu do spraw ewaluacji poradni. 

Agnieszka Piwowar – pedagog

Sara Zacharek – psycholog