Kadra Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Krystyna Adaśko -dyrektor 
Katarzyna Juszczak – specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń 
Anna Kempińska – sekretarz 
Regina Kmicińska -doradca metodyczny z przedmiotów przyrodniczych 
Katarzyna Paszkowska – doradca metodyczny z fizyki i informatyki 
Danuta Haller – doradca metodyczny z języka polskiego 
Dagmara Głuszczyńska – doradca metodyczny z wychowania przedszkolnego
Ewa Nowak – doradca metodyczny z języków obcych 
Emilia Buczak – doradca metodyczny z historii
Paweł Feliszek – doradca metodyczny z historii 
Anna Wróbel – doradca metodyczny  z WOS i doradztwa zawodowego
Radosław Sroka – doradca metodyczny z edukacji dla bezpieczeństwa