Kadra Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Krystyna Adaśko -dyrektor 
Katarzyna Chrobak – specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń 
Anna Kempińska – sekretarz 
Regina Kmicińska -doradca metodyczny z przedmiotów przyrodniczych 
Iwona Pisching – doradca metodyczny z matematyki i informatyki 
Danuta Haller – doradca metodyczny z języka polskiego 
Dagmara Głuszczyńska – doradca metodyczny z wychowania przedszkolnego
Ewa Nowak – doradca metodyczny z języków obcych 
Emila Buczak – doradca metodyczny z historii
Paweł Feliszek – doradca metodyczny z historii 
Anna Wróbel – doradca metodyczny  z WOS 
Radosław Sroka – doradca metodyczny z edukacji dla bezpieczeństwa