Sieci Języka Polskiego

https://podnwolow.documaster.pl/login

Materiały dydaktyczne

Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej  im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach

24.05. 2021 r. w Szkole Podstawowej w Głębowicach odbyła się stacjonarna, otwarta  lekcja języka polskiego w zespole 6-osobowej klasy IV. Podczas zajęć na temat:  Serdecznie zapraszam…- projektujemy zaproszenie uczniowie kształcili umiejętności redagowania tekstu użytkowego oraz rozwijali swoje zdolności plastyczne – tworząc obrazki do zaproszeń okolicznościowych.

Uczniowie wykazali się dużą aktywnością, wykonywali ciekawe ćwiczenia interaktywne.

Zajęcia odbyły się we współpracy Szkoły Podstawowej w Głębowicach z Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Podczas lekcji, którą prowadziła polonistka – pani Jolanta Baranowska-  uczniowie byli aktywizowani pytaniami kluczowymi i chętnie udzielali na nie odpowiedzi. Nauczyciel uzupełniał wypowiedzi uczestników. Na początku lekcji  został jasno sprecyzowany cel.

Na podsumowanie  zajęć  nauczycielka zadała uczniom pracę domową – zredagowanie zaproszenia- informując, że polecenie znajduje się na platformie, z której uczniowie korzystali dotychczas podczas spotkań online. Jest to bardzo ważne, że w lekcji stacjonarnej wykorzystuje się zasoby multimedialne i komunikatory, w które wzbogaciło szkołę nauczanie zdalne.

 Polonistka  na bieżąco uzupełniała i nagradzała uczniów pochwałami. W toku lekcji nie trudno było zauważyć się elementy oceniania kształtującego, nauczyciel kierował zawsze do uczniów informację zwrotną, sugerował i naprowadzał.

Podczas zajęć byli również obecni nauczyciele  – 5 osób. Atmosfera panująca podczas zajęć pokazała, że w grupie panują   dobre relacje między uczniami i nauczycielem, wzajemna życzliwość i zrozumienie.

Obecni na zajęciach nauczyciele pod koniec wyrazili na forum swoją opinię o formach  i metodach pracy oraz ciekawym pomyśle na lekcję. Byli wdzięczni za podzielenie się ciekawym warsztatem pracy nauczyciela. Materiał prezentowany uczniom prezentujemy Państwu, jako wartościową pomoc dydaktyczną.

                               Doradca metodyczny nauczania języka polskiego Danuta Haller

Foto galeria:


1. Przywitanie oraz zadania wprowadzające

2. Ćwiczenia interaktywne

3. Nauczyciele obserwujący warsztat pracy