Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

14.12.2022 r. szkolenie online: „Źródła historyczne pomysłem na aktywną lekcję historii i wiedzy o społeczeństwie”

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy  metodyczni w zakresie  historii i wiedzy o społeczeństwie zapraszają na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

II Spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

29 i 30 listopada 2022 roku w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie odbyło się II spotkanie w ramach Sieci Współpracy…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

15.12.2022 r. szkolenie: Praca nauczyciela w kilku szkołach

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy metodyczni zapraszają na szkolenie: Praca nauczyciela w kilku szkołach Wielu…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

16.12.2022 r. otwarta lekcja języka polskiego w klasie VII, będącą realizacją lektury Opowieść wigilijna Ch. Dickensa

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiążu oraz doradca metodyczny…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Szkolenie „Metodyczne i praktyczne wykorzystanie okularów VR na zajęciach lekcyjnych”

29 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie odbyło się szkolenie „Metodyczne i praktyczne wykorzystanie okularów VR na zajęciach lekcyjnych”, w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Biblioteka Pedagogiczna Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

12.12.2022 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

Dyrektorzy szkółNauczyciele bibliotekarzeplacówek powiatu wołowskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zapraszają na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Lekcje otwarte w przedszkolach

18 października 2022r. w przedszkolu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wołowie, 28 października 2022r. w grupie przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

22.11.2022 r. odbyła się Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki,

22 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej w Wińsku odbyła się II spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki, w której uczestniczyło 13…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

30.11.2022 r. lekcja otwarta: Andrzejkowe spotkanie z eksperymentem chemicznym i językiem angielskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

29.11.2022 r. warsztaty: Metodyczne i praktyczne wykorzystanie okularów VR na zajęciach lekcyjnych

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wrazz doradcą metodycznym nauczania matematyki i informatyki zapraszają nauczycieli na warsztaty z…

Kontynuuj czytanie...