Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Komunikat doradcy metodycznego do szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w z związku faktem, że jestem doradcą metodycznym w zakresie etyki, bardzo proszę o przekazanie tego maila nauczycielom etyki zatrudnionym w kierowanej…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Warsztaty: Poznajmy platformę Jitsi Meet oraz narzędzie Etherpad

Szanowni Państwo ! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny języków obcych  zapraszają na warsztaty : Poznajmy platformę…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Warsztaty: Poznajmy platformę Wordwall

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny języków obcych  zapraszają na warsztaty : Poznajmy platformę  Wordwall Wordwall  to serwis…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Konferencja online – Skuteczne strategie działania w obecnej rzeczywistości – człowiek, zespół, technologia.

Link do rejestracji

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Podsumowanie spotkania Lekcje online z doradztwa zawodowego

W dniu 19.11.2020r. odbyło się spotkanie online doradców zawodowych. Poruszane zagadnienia dotyczyły wyzwań stojących przed współczesnymi doradcami zawodowymi, a w szczególności narzędzia online z których…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

19.11.2020 W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Humanistów

Szanowni Państwo!Nauczyciele języka polskiego,historii, wiedzy o społeczeństwie Dyrektor i doradcy Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zapraszają Nauczycieli  na II spotkanie w ramach Sieci Współpracy i…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Projekt grantowy pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych …

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Szkół Specjalnych, Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Wołowskiego Ministerstwo Edukacji i Nauki za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosiło w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

XI Powiatowy Konkurs Matematyczny MAŁY PLUSIK

Szanowni Państwo ! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej oraz doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zapraszają do udziału w XI Powiatowym…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Humanistów

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy metodyczny języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, zapraszają nauczycieli powiatu wołowskiego…

Kontynuuj czytanie...