Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Lekcja otwarta „Miasto jako dziedzictwo”

Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowiewraz z doradcą metodycznym nauczania historii p. Emilią Buczak zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Lekcja otwarta języka polskiego w klasie IV ( lekcja stacjonarna) – „Serdecznie zapraszam…- projektujemy zaproszenie.”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym

PROCEDURA DIAGNOZOWANIA I WYDAWANIA OPINII O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BRZEGU DOLNYM

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017r….

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

LEKCJA OTWARTA: ZAGROŻENIA POŻAROWE

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor ZSP nr 4 w Pogalewie Wielkim oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii- szkół podstawowych

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny historii, zapraszają nauczycieli historii szkół podstawowych na spotkanie Sieci…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Warsztaty”Kapwnig.com- tworzenie własnego materiału wideo”

Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny historii  zapraszają na warsztaty: „Kapwnig.com- tworzenie własnego materiału wideo” Na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

UWAGA! – ZMIANA TERMINU – Szkolenie „Pandemia, a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli”

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie zaprasza na szkolenie: „Pandemia, a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli” Przedłużająca się…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie

04.05. 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie odbyła się otwarta  lekcja języka polskiego w zespole klasy V na platformie MSTeams,…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

UWAGA! – ZMIANA TERMINU – Szkolenie „Uczeń z autystycznego spektrum w placówce ogólnodostępnej”

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie zaprasza na szkolenie: „Uczeń z autystycznego spektrum w placówce ogólnodostępnej” Cel: doskonalenie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Warsztaty: Zrób kolejny krok w karierze

Szanowni Państwo ! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny języków obcych  zapraszają na warsztaty :   Zrób kolejny…

Kontynuuj czytanie...