Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

25.04.2023 lekcja otwarta: Tabliczka mnożenia w zakresie 50. Gry i zabawy matematyczne

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, doradca metodyczny nauczania matematyki i informatyki oraz doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej i…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

26.04.2023r. online: Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii i HiT

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy metodyczni nauczania historii i HiT zapraszają nauczycieli historii i  HiT…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

19.04.2023r. lekcja otwarta: Bezpieczeństwo w sieci

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, doradca metodyczny  nauczania przedmiotów przyrodniczych serdecznie zapraszają zainteresowanych…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

19.04.2023 r. lekcja otwarta: Uczymy ratować … wykorzystanie aplikacji na telefon do nauki pierwszej pomocy w klasie III

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor ZSP nr 2 w Brzegu Dolnym oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

27.04.2023 r. szkolenie: Przestymulowanie – praca z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym sensorycznie

Szanowni Państwo, Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania edukacji…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

20.04.2023 r. szkolenie: Jak pracować z uczniem niedosłyszącym ?

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają na szkolenie: Jak pracować z uczniem…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Szkolenie dedykowane Radom Pedagogicznym placówek oświatowych nt.: 7 nawyków skutecznego nastolatka

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania wiedzy o społeczeństwie i doradztwa zawodowego zapraszają na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

19.04.2023r. lekcja otwarta: W świecie kolorów

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej serdecznie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

17.04.2023 r. szkolenie online: Wpływ zdrowia psychicznego na odżywianie się

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy metodyczny w zakresie doradztwa zawodowego zapraszają na szkolenie: „Wpływ zdrowia…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

19.04.2023 r. online: Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania wiedzy o społeczeństwie zapraszają nauczycieli powiatu wołowskiego na…

Kontynuuj czytanie...