Posted in Aktualności Biblioteka Pedagogiczna Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

08.11.2022 r. warsztaty online: Gry literackie -motywująca nauka i zabawa

Szanowni Państwo ! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zapraszają nauczycieli bibliotekarzy oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

27.10.2022 r. lekcja otwarta: Polskie cmentarze na Kresach Wschodnich

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie oraz doradca…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

09.11.2022 r. warsztaty: „Wykorzystanie wirtualnej tablicy Padlet w edukacji”

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcami metodycznymi zapraszają nauczycieli na warsztaty: „Wykorzystanie wirtualnej tablicy Padlet…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

20.10.2022 r. lekcja otwarta: Pierwsza pomoc przedmedyczna – to nie takie trudne!

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania edukacji dla bezpieczeństwa, serdecznie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

03.11.2022 r. szkolenie: Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z biologii w roku 2023

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych  zapraszają nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych  na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie

                                  Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 06 października 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie odbyła sięszkoleniowa Rada Pedagogiczna, którą…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

FESTIWAL NAUKI POWIECIE WOŁOWSKIM

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Powiatu Wołowskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

28.10.2022 r. lekcja otwarta: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Szkolenie dedykowane Radom Pedagogicznym placówek oświatowych z terenu Powiatu Wołowskiego “TIK – sprawdzone sposoby na urozmaicenie lekcji”

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy metodyczni zapraszają na szkolenie dedykowane Radom Pedagogicznym placówek oświatowych  z…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

18.10.2022 r. lekcja otwarta „Ukraina – ile o niej wiemy?” w terminie dodatkowym

Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wrazz doradcą metodycznym nauczania historii p. Emilią Buczak zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na…

Kontynuuj czytanie...