Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

11.01.2024 r. lekcja otwarta: SKETCHNOTING – jako jeden z elementów na efektywniejszą naukę

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele  Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

04.01.2024r. szkolenie online: Dobrostan nauczyciela

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradczynie metodyczne zapraszają na szkolenie: Dobrostan nauczyciela Praca nauczyciela nie jest…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

05.01.2024 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych

Szanowni Państwo Nauczyciele Języków Obcych Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania języków obcych zapraszają nauczycieli…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

21.12.2023 r. lekcja otwarta: Pierwsza pomoc przedmedyczna – to nie takie trudne!

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

18.12.2023 r. lekcja otwarta: Tradycje i obrzędy związane ze świętami Bożego Narodzenia

Szanowni Państwo Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głębowicach oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

15.12.2023 r. zajęcia otwarte: Świąteczne zabawy sensoryczne w ramach projektu edukacyjnego SENSOSMYKI z elementami edukacji integracyjnej i włączającej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im K. Makuszyńskiego w Starym…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

11.12.2023 r. spotkanie online: Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Doradców Zawodowych oraz Wychowawców

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie, doradca metodyczny w zakresie doradztwa zawodowego zapraszają nauczycielina spotkanie w ramach: Sieci Współpracy…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

05.12.2023 r., 07.12.12.2023r. spotkanie online: Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie, doradca metodyczny w zakresie wiedzy o społeczeństwie zapraszają nauczycielina spotkanie w ramach: Sieci…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

13.12.2023 r. szkolenie: Zmiany na egzaminie ósmoklasisty z przedmiotu – język polski w roku 2024 i 2025.

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania języka polskiego zapraszają nauczycieli języka polskiego na szkolenie:…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

14.12.2023 r. szkolenie online: Awans zawodowy nauczyciela początkującego

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny zaprasza na szkolenie: Awans zawodowy nauczyciela początkującego Na spotkaniu zostaną…

Kontynuuj czytanie...