Posted in Aktualności Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

19.04.2023 – szkolenie „Canva w pracy nauczyciela – tworzenie materiałów graficznych”

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz  doradca metodyczny nauczania matematyki i informatyki zapraszają na szkolenie: „Canva w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

04.04.2023 – Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

Szanowni Państwo Nauczyciele Matematyki i Informatyki Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli na spotkanie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

29.03.2023 – Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradcy metodyczni nauczania historii zapraszają nauczycieli historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Cykl lekcji otwartych „Powstanie styczniowe – historyczny escape room”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie wraz z doradcami metodycznymi nauczania historii zaprasza wszystkich zainteresowanych…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

30.03.2023 r. – Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie wraz z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego i…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

28.03.2023 – lekcje otwarte “Pierwsza pomoc przedmedyczna – to nie takie trudne! – wykorzystanie defibrylatora podczas zatrzymania akcji serca”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie oraz doradca metodyczny edukacji dla bezpieczeństwa, serdecznie zapraszają…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

29.03.2023 r. lekcja otwarta: Chemia z jajem, czyli jajko obiektem badań biochemika i fizyka

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

30.03.2023 r. szkolenie: Sposoby pracy z dzieckiem nadpobudliwym

Szanowni Państwo, Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania edukacji…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

23.03.2023 r. lekcja otwarta: Jak budować relacje w klasie

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych serdecznie zapraszają…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

23.03.2023 zajęcia otwarte: Zmysły-pięć zmysłów mam

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier…

Kontynuuj czytanie...