Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Szkoła promująca zdrowie – szkolenie dedykowane Radom Pedagogicznym placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania wiedzy o społeczeństwie i doradztwa zawodowego zapraszają na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Skuteczna rozmowa z nastolatkiem – Prawdziwy kontakt buduje się przez rozmowę – szkolenie dedykowane Radom Pedagogicznym placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania wiedzy o społeczeństwie i doradztwa zawodowego zapraszają na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

14.04.2023 r. lekcja otwarta: Zwierzęta na wiejskim podwórku

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wińsku oraz doradca metodyczny wychowania…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

14.04.2023 r. lekcja otwarta: Noc – czas na sen – geometryczne dyktando

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wińsku oraz doradca metodyczny wychowania…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

13.04.2023 r. lekcja otwarta: „Eko – stylem życia” – codzienny ekoplan.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej serdecznie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

13.04.2023 r. lekcja otwarta: „W domku u krasnoludka” – geometryczne dyktando. Zabawa matematyczna.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej serdecznie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Biblioteka Pedagogiczna Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

18.04.2023 r. – warsztaty w formie zdalnej -Słowo i obraz – metody krytycznego myślenia

Szanowni Państwo ! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zapraszają nauczycieli bibliotekarzy oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

24.04.2023 r. – szkolenie: Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy metodyczni zapraszają na szkolenie: Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

19.04.2023 r. – szkolenie: Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy metodyczni zapraszają na szkolenie: Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymii…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

24.04.2023 r. – lekcja otwarta „Rozwiązywanie równań – wykorzystanie aplikacji Nearpod”

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania matematyki i informatyki zapraszają nauczycieli na lekcję…

Kontynuuj czytanie...