Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

06.02.2024 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Pedagogów, Psychologów i Logopedów

SZANOWNI DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WOŁOWSKIEGO Dyrektor oraz Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz liderzy Sieci Współpracy…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

30.01.2024 r. lekcja otwarta: Rycerze i zamki – praktyczne wykorzystanie sketchnotki na lekcji historii”.

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania historii…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

01.02.2024 r. szkolenie: Uczeń z zaburzeniami zachowania – strategie pracy

Szanowni Państwo, Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania edukacji…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

11.01.2024 r. lekcja otwarta: Pole magnetyczne

  Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania fizyki i informatyki zapraszają na lekcję…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Bez kategorii Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

09.01.2024 r. lekcja otwarta: Jak ukryć emocje w filiżankach?

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

09.01.2024 r. lekcja otwarta: Powstanie styczniowe – historyczny escape room

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania historii…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

11.01.2024 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie wraz z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego i…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

30.01.2023 r. lekcja otwarta: NIE przemocy. TAK pomocy

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im K. Makuszyńskiego w Starym…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

10.01.2024 r. spotkanie online: Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla bezpieczeństwa

Szanowni Państwo Nauczyciele Edukacji dla bezpieczeństwa Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli na spotkanie w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

04.01.2024 r. lekcja otwarta: Jak przeciwdziałać negatywnym zachowaniom w klasie – tworzymy kontrakt nauczyciel – uczeń w klasie VI

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej   w Wołowie, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2…

Kontynuuj czytanie...