Posted in Aktualności Biblioteka Pedagogiczna Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

31.05.2022 r. – Wyjazdowa Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wołowie oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zapraszają bibliotekarzy szkolnych na wyjazd szkoleniowy w ramach Sieci…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

25.05.2022 r. – Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania historii zapraszają nauczycieli historii szkół  podstawowych powiatu wołowskiego…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

30.05.2022 r. – Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają nauczycieli na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

12.05.2022 r. -Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania edukacji dla bezpieczeństwa zapraszają nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

16.05.2022 r. lekcja otwarta -Ostrożnie z ogniem – zajęcia z edukacji społecznej w klasie 1

Szanowni Państwo Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzelowie oraz doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

12.05.2022 r. oraz 19.05.2022 r. – Lekcja otwarta: Fun&folk – obyczaje i tradycje

Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania historii p. Emilią Buczak zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

16.05.2022 r. oraz 17.05.2022r. Lekcja otwarta : Kraków – miasto królów

Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania historii p. Emilią Buczak zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

13.05.2022 r. lekcja otwarta: Odbicie i rozproszenie światła

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzelowie oraz doradca metodyczny…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie

Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca  metodyczny w zakresie wiedzy o społeczeństwie zapraszają nauczycielina spotkanie: Sieci…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

11.05.2022 r. szkolenie – Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole

Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradcy metodyczni PODN w Wołowie zapraszają na szkolenie: Rola i zadania rady…

Kontynuuj czytanie...