Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

13.03.2024 r. spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych

Szanowni Państwo Nauczyciele Języków Obcych Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania języków obcych zapraszają nauczycieli…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Biblioteka Pedagogiczna Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

28.02.2024 r. warsztaty online: TIK w edukacji włączającej

Szanowni Państwo !  Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie  oraz kierownik  Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie zapraszają nauczycieli bibliotekarzy oraz innych…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Powiatowy Konkurs Literacki – dla uczniów kl. IV – VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Poloniści Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

XV Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mały Plusik” dla dzieci klas III szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zapraszają do udziału w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

22.02.2024 r. lekcja otwarta: Jak przeciwdziałać negatywnym zachowaniom w klasie – tworzymy kontrakt nauczyciel – uczeń w klasie VI

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

13.02.2024 r. lekcja otwarta: Pierwsza pomoc przedmedyczna – nauczanie pozycji bocznej bezpiecznej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania edukacji dla bezpieczeństwa, serdecznie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

27.03.2024 r. Festiwal Nauki w Powiecie Wołowskim

 Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Powiatu Wołowskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

07.02.2024 r. lekcja otwarta: Powstanie styczniowe – historyczny escape room

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradcy metodyczni nauczania historii zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą historii….

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

06.02.2024r. (wtorek) w godzinach: 19.00-20.30 AKADEMIA NAUCZYCIELA nt. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznychw Warszawie, serdecznie zaprasza pedagogów,…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

15.02.2024 r. lekcja otwarta: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym oraz…

Kontynuuj czytanie...