Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mały Ortografik” dla dzieci klas III szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zapraszają do udziału w IV…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

15.03.2023r. lekcja otwarta: Powstanie styczniowe – historyczny escape room

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie wraz z doradcami metodycznymi nauczania historii zaprasza wszystkich zainteresowanych…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

15.03.2023 r. lekcja otwarta: Pierwsza pomoc przedmedyczna – to nie takie trudne! – wykorzystanie defibrylatora podczas zatrzymania akcji serca

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania edukacji dla bezpieczeństwa serdecznie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

29.03.2023 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

Szanowni Państwo Nauczyciele Języka Polskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego zapraszają nauczycielina spotkanie w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Biblioteka Pedagogiczna Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

28.03.2023r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

Dyrektorzy szkółNauczyciele bibliotekarzeplacówek powiatu wołowskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zapraszają na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

3 kwietnia konferencja „AUTYŚCI SĄ WŚRÓD NAS”

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zaprasza na konferencję z panelem dyskusyjnym „AUTYŚCI SĄ WŚRÓD NAS” która odbędzie się…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

15.03.2023r. Spotkanie informacyjne online dla osób organizujących i animujących polsko – niemieckie oraz trójstronne projekty wymiany młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych  zapraszają na: Spotkanie informacyjne online dla…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

14.03.2023 r. szkolenie online: „Formularze Google Forms jako przykład tworzenia gry terenowej oraz escape room.”

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny zapraszają na szkolenie: „Formularze Google Forms jako przykład tworzenia gry…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

14.03.2023 r. szkolenie online: „Źródła historyczne pomysłem na aktywną lekcję historii i wiedzy o społeczeństwie”

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy  metodyczni w zakresie  historii i wiedzy o społeczeństwie zapraszają na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

09.03.2023r. lekcja otwarta: „Powstanie styczniowe – historyczny escape room”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania historii zaprasza wszystkich zainteresowanych…

Kontynuuj czytanie...