Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Lekcja otwarta z języka niemieckiego z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość „Hier spricht man Deutsch”

Szanowni Państwo ! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą z języka niemieckiego z wykorzystaniem…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

Szanowni Państwo! Nauczyciele Matematyki i Informatyki Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania matematyki i informatyki zapraszają Państwa…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Lekcja otwarta z oferty edukacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości pt.”Zawody prawnicze – adwokat, sędzia, prokurator”

Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli i wychowawców szkół ponadpodstawowych oraz klas VII…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Lekcja otwarta: O dwóch światach szafą oddzielonych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Wołowie oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Lekcje otwarte online z Przystankiem Historia,Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki – ,,Lata 80. XX wieku w Polsce” i „Od pierwszego premiera do prezydenta”

Szanowni Państwo ! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowieoraz doradca metodyczny…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Warsztaty: Różnorodność w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Biblioteka Pedagogiczna Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Warsztaty: „Przyjaciele czytania – jak pracować z lekturą”

Szanowni Państwo ! Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie – Biblioteka Pedagogiczna zaprasza nauczycieli bibliotekarzy oraz innych zainteresowanych nauczycieli  na warsztaty…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Warsztaty: Praca z aktywnym formularzem PDF –livesheetworks.com

Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie oraz doradca metodyczny historii  zapraszają na warsztaty: „ Praca z aktywnym formularzem PDF…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Warsztat: „Jestem absolwentem i co dalej?”

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania historii zapraszają na warsztat:   „Jestem absolwentem i…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Warsztaty: Tricider – grupowe podejmowanie decyzji

Szanowni Państwo ! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny języków obcych  zapraszają na warsztaty :   Tricider –…

Kontynuuj czytanie...