Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

29-30.2022 r. II Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

Szanowni Państwo Nauczyciele Języka Polskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego zapraszają nauczycielina spotkanie w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE Akademii Nauczyciela nt. „Wsparcie psychologiczne i emocjonalne nauczycieli oraz terapeutów jako warunek rozwoju osobistego”

Szanowni Państwo,Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, serdecznie zaprasza pedagogów,…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

25.11.2022 lekcja otwarta: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

28.11.2022, 05.12.2022 szkolenie: Problemy w uczeniu się a zaburzenia funkcji słuchowych i wzrokowych u dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych, „nauczycieli…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

23.11.2022, 30.11.2022, 12.12.2022, 13.12.2022 szkolenie: Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na procesy uczenia się dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych, „nauczycieli…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

22.11.2022 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

Szanowni Państwo Nauczyciele Matematyki i Informatyki Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli na spotkanie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

08.11.2022 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii – online

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradcy metodyczni nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie zapraszają nauczycieli historii na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

09.11.2022 r. lekcja otwarta z języka niemieckiego „Die Zahlen von 0 bis 100”, podczas której będzie wykorzystana aplikacja do nauki języka obcego z muzyką

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie oraz doradca metodyczny nauczania…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

09.11.2022 r. lekcja otwarta z języka niemieckiego „Was tut dir weh”, podczas której będą wykorzystane narzędzia TIK

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie oraz doradca metodyczny nauczania…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

14.11.2022 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie -online

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania wiedzy o społeczeństwie zapraszają nauczycieli województwa dolnośląskiego na spotkanie:…

Kontynuuj czytanie...