Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Szkolenie 08.12.2021 r. Cyberprzemoc w szkole – część I

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradcy metodyczni zapraszają na szkolenie: „Cyberprzemoc w szkole” – część I Na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Lekcja otwarta 01.12.2021 r. Im Supermarkt – w supermarkecie

Szanowni Państwo ! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie wraz z doradcą metodycznym do nauczania języków obcych zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Warsztaty 02.12.2021 r. – Escape Room w Edukacji, Czyli Jak Wzbudzić w Uczniach Ciekawość

Szanowni Państwo! Nauczyciele Matematyki i Informatyki Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wołowie wraz z doradcą metodycznym w zakresie matematyki i informatyki zapraszają…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

30.11.2021 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo! Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach: Sieci…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

UWAGA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA, aktualny termin to 14.01.2022 r. Praktyczne narzędzia przydatne w pracy dyrektora szkoły, przedszkola, placówki oświatowej

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oświatowych  na praktyczne szkolenie dotyczące…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Szkolenie 02.12.2021 r. -Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Szanowni Państwo, Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wołowie wraz z doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego serdecznie zapraszają nauczycieli…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Warsztaty 18.11.2021 r. „Wykorzystanie aplikacji PADLET w pracy nauczyciela”

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych  zapraszają nauczycieli na warsztaty wspomagające nauczanie nt.: „WYKORZYSTANIE…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Lekcja otwarta 25.11.2021 r. Netykieta – zbiór zasad zachowania w Internecie

Szanowni Państwo Nauczyciele Matematyki i Informatyki Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji o Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowiewraz z doradcą metodycznym w zakresie matematyki i informatyki zapraszają nauczycielina…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Szkolenie 23.11.2021 r. Wychowawco zainspiruj się na jesień

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny, zaprasza nauczycieli powiatu wołowskiego na szkolenie: „Wychowawco zainspiruj się na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

16.11.2021 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie

Szanowni Państwo! Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny wiedzy o społeczeństwie, zapraszają nauczycieli wiedzy  o społeczeństwie szkół podstawowych…

Kontynuuj czytanie...