15.03.2023 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych

Szanowni Państwo

Nauczyciele Języków Obcych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania języków obcych zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych na spotkanie w ramach:

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych

Program spotkania:

  1. Sprawdzenie prac konkursowych uczniów szkół ponadpodstawowych.
  2. Wyłonienie Laureatów konkursów.
  3. Ewaluacja konkursów.

TERMIN: 15 marca 2023 r.  godz. 14.30 – 16.30

MIEJSCE: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56 – 100 Wołów

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 13.03.2023 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia bezpłatne), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradca metodyczny                                                                                    Dyrektor

   mgr Ewa Nowak                                                                             mgr Krystyna Adaśko