Lekcja otwarta „Ucieczki z obozów jenieckich w latach okupacji”

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania historii p. Emilią Buczak zaprasza nauczycieli historii na obserwację lekcji otwartej, w czasie której przyjrzymy się pomysłom na aktywizację uczniów i rozbudzanie ich zainteresowań historycznych w realiach nauki zdalnej. Będzie to też okazja do poznania szerszej oferty lekcji online przygotowanej przez Muzeum w Łambinowicach dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Tematem środowego spotkania będąUcieczki z obozów jenieckich w latach okupacji„. Lekcję na platformie MS Teams poprowadzi dr Piotr Stanek z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach na zajęciach dodatkowych w grupie uczniów obornickiego liceum i technikum.

ADRESACI: Nauczyciele historii wszystkich typów szkół

TERMIN: 10.02.2021 r. (środa)  w godz. 14.30-15.15

MIEJSCE: platforma internetowa MS Teams

PROWADZĄCY: Edukator Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach i mgr Emilia Buczak – doradca metodyczny nauczania historii

MIEJSCE SPOTKANIA:  MS Teams –  link do platformy zostanie przesłany w dniu lekcji otwartej do osób, które zgłosiły swój udział.

Udział w lekcji otwartej jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza elektronicznego, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl  w zakładce formularze zgłoszeniowe najpóźniej do środy 10.02.2021 r. do godz. 12.00

                                              Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                Dyrektor

mgr Emilia Buczak                                             mgr Krystyna Adaśko