Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla bezpieczeństwa

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym z zakresu Edukacja dla bezpieczeństwa zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach:  Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla bezpieczeństwa.

Cel:

Spotkanie organizacyjne nauczycieli uczący w szkołach Edukacji dla bezpieczeństwa w powiecie wołowskiego.

Program:

  1. Opracowanie harmonogramu spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
  2. Analiza potrzeb i oczekiwań nauczycieli z zakresu przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa

Prowadzący: Radosław Sroka

Adresaci:  zainteresowani  nauczyciele

Sposoby realizacjispotkanie  on-line

Termin:  12.02.2021r. godz. 17.00.

Czas trwania:  1-2 h     

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenie na sieć dokonujemy poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl  w zakładce formularze zgłoszeniowe  najpóźniej do czwartku 11.02.2021 r. do godz. 12.00 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

   mgr Krystyna Adko – dyrektor                          

mgr Radosław Sroka – doradca  metodyczny