XI Powiatowy Konkurs Matematyczny MAŁY PLUSIK

Szanowni Państwo !

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej oraz doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zapraszają do udziału w XI Powiatowym Konkursie Matematycznym „ Mały Plusik” dla dzieci z klas III Szkół Podstawowych powiatu wołowskiego.


Cele konkursu:

– rozwijanie wśród uczniów zainteresowania matematyką i motywacji
  do doskonalenia umiejętności z  matematyki;

– podnoszenie wiedzy merytorycznej uczniów;

– promowanie uczniów posiadających zdolności matematyczne;

 – propagowanie placówki i dzieci w środowisku lokalnym;

W załączniku wysyłamy regulamin konkursu , harmonogram oraz kartę zgłoszenia.

Zgłoszenia Szkół prosimy wysyłać na adres wpodn@wolowpce.pl. Mamy nadzieję że konkurs będzie można przeprowadzić w trybie stacjonarnym jeśli sytuacja na to nie pozwoli, doradca metodyczny będzie kontaktować się z placówkami/ koordynatorami szkolnymi  aby przeprowadzić konkurs  w trybie online.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku przez organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych.

Karta zgłoszenia-pobierz plik

Regulamin konkursu -pobierz plik

Doradca metodyczny                                          DYREKTOR

Dagmara Głuszczyńska                                 Krystyna Adaśko