18.05.2023 r. szkolenie online: Sztuczna inteligencja w edukacji – nowe możliwości i zagrożenia

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych zapraszają na szkolenie:

Sztuczna inteligencja w edukacji – nowe możliwości i zagrożenia

Na szkoleniu dowiemy się:

  • czym jest sztuczna inteligencja,
  • czym jest ChatGPT i jak z niego korzystać.
  • jak generować treści, scenariusz lekcji, plan prezentacji przez ChatGPT.
  • jak rozwinąć dany fragment wiadomości napisanej przez ChatGPT.
  • jak wygenerować quiz, pomysły na pracę w grupach i pracę domową,
  • oraz jak wygenerować podsumowanie lekcji.

Prowadzący: mgr Ewa Nowak – doradca metodyczny PODN w Wołowie

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Sposoby realizacji: szkolenie online

Termin: 18.05.2023 r. godz. 16.30 – 18.30

Koszt szkolenia: 20 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Miejsce: platforma Jitsi Meet

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na zgłoszenie PŁATNE) najpóźniej do 16.05.2023 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradca metodyczny                                                                         Dyrektor

mgr Ewa Nowak                                                                        mgr Krystyna Adaśko