25.05.2023 r. lekcja otwarta: Motyle i kwiatki

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wińsku oraz doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą przeprowadzoną podczas zajęć przedszkolnych w grupie 3 latków.

Temat: „Motyle i kwiatki”

Cele główne:

  • Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt i kwiatów – mieszkańców łąki;
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych; Kształtowanie umiejętności klasyfikowania;
  • Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze;
  • Doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w trakcie różnorodnych zabaw;

Dziecko:

  • zna i potrafi nazwać niektóre kwiaty i zwierzęta żyjące na łące;
  • naśladuje głosy zwierząt stosując zwroty dźwiękonaśladowcze
  • klasyfikuje i przelicza;
  • podejmuję próbę ułożenia obrazka z części;
  • potrafi swobodnie wypowiadać się na określony temat;
  • chętnie uczestniczy w zabawie;

TERMIN: 25.05.2023 r. (czwartek ) godz. 09.00 – 10.00 – oraz czas na omówienie przeprowadzonych zajęć

MIEJSCE: Przedszkole Samorządowe w Wińsku

PROWADZĄCA: Patrycja Godyla – Uść – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Opieka metodyczna i merytoryczna: Dagmara Głuszczyńska – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcą: Dagmara Głuszczyńska, tel. 608068751

email: dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Doradca metodyczny                                                                      Dyrektor PCE i PPP w Wołowie

 mgr Dagmara Głuszczyńska                                                             mgr Krystyna Adaśko