25.05.2023 r. lekcja otwarta: Liczymy…na siebie !

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wińsku oraz doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą przeprowadzoną podczas zajęć przedszkolnych w grupie 5 – 6 latków.

Temat: „Liczymy…na siebie!”

Cele główne:

  • Rozwijanie umiejętności matematycznych;
  • Kształtowanie świadomości, jak ważna jest rodzina;
  • Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania;
  • Utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie;

Dziecko:

  • potrafi wypowiadać się całymi zdaniami;
  • wykazuje się umiejętnością przeliczania;
  • potrafi wskazać wzajemne stosunki między poszczególnymi członkami rodziny;
  • uczestniczy we wspólnych zabawach z rówieśnikami;
  • umie wypowiadać się na podany temat;

TERMIN: 25.05.2023 r. (czwartek ) godz. 10.00 – 11.00
                   oraz czas na omówienie przeprowadzonych zajęć;

MIEJSCE: Przedszkole Samorządowe w Wińsku

PROWADZĄCA: Iwona Formusiewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego;

Opieka metodyczna i merytoryczna: Dagmara Głuszczyńska – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcą: Dagmara Głuszczyńska, tel. 608068751

email: dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Doradca metodyczny                                                                        Dyrektor PCE i PPP w Wołowie

mgr Dagmara Głuszczyńska                                                             mgr Krystyna Adaśko