24.05.2023r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Pedagogów, Psychologów i Logopedów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie

SZANOWNI DYREKTORZY
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
POWIATU WOŁOWSKIEGO

Dyrektor oraz Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz liderzy Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów, Psychologów i Logopedów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zapraszają:wszystkich pedagogów, psychologów, logopedów oraz zainteresowanych nauczycieli w ramach:

Spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów, Psychologów i Logopedów


Temat spotkania:
„DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM ODNOŚNIE DOSTOSOWANIA FORM I METOD PRACY W SZKOLE WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH  DO MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW”.

Agenda spotkania sieci:

  1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów.
  2. Zalecenia z poradni dla szkół.
  3. Sprawy bieżące placówek.

Termin:24.05.2023 r., godzina: 12:00-14:00


Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie,
ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu  jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie BEZPŁATNE) najpóźniej do 23.05.2023r.

Lider Sieci Pedagogów – Agnieszka Piwowar
Lider Sieci Psychologów – Sara Zacharek
Lider Sieci Logopedów – Barbara Ulatowska      

DYREKTOR PCE i PPP w Wołowie
Krystyna Adaśko     

WICEDYREKTOR   
Barbara Rajter – Tybińska