31.05.2023 r. szkolenie online: Interaktywna lekcja – aplikacja LearningApps – dowolny tekst odpowiedzi.

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych zapraszają na szkolenie:

Interaktywna lekcja – aplikacja LearningApps – dowolny tekst odpowiedzi.

Aplikację LearningApps można uruchomić na komputerze, tablecie, smartfonie, tablicy interaktywnej lub monitorze interaktywnym i wykorzystać na lekcji dowolnego przedmiotu na każdym etapie edukacji. Aplikacja LearningApps dowolny tekst odpowiedzi pozwala utworzyć zadania polegające na podpisaniu kart, na których jest obraz, tekst, dźwięk lub film. Podczas szkolenia wykonamy i udostępnimy uczniom aplikację korzystając z bezpłatnego portalu LearningApps.org.

Prowadzący: mgr Ewa Nowak – doradca metodyczny PODN w Wołowie

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Sposoby realizacji: szkolenie online

Termin: 31.05.2023 r. godz. 16.30 – 18.30

Koszt szkolenia: 20 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Miejsce: platforma Jitsi Meet

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na zgłoszenie PŁATNE) najpóźniej do 29.05.2023 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradca metodyczny                                                                         Dyrektor
 mgr Ewa Nowak                                                                        mgr Krystyna Adaśko