30.11.2022 r. – szkolenie: Gry i zabawy językowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych zapraszają na szkolenie:

Gry i  zabawy językowe 
dla dzieci w wieku przedszkolnym  i  wczesnoszkolnym

Dzieci szybko uczą się języków obcych. Ważne  jest dlatego  kierowanie ich rozwojem w taki sposób, aby jak najwięcej się nauczyły się. Gry są doskonałym sposobem na przyswajanie języka. Potwierdzają to badania, które dowodzą, że szybciej osiągamy postępy w nauce, kiedy czujemy się szczęśliwi i jesteśmy odprężeni. W przypadku dzieci zabawa jest niezwykle ważna z punktu widzenia procesu przyswajania nowej wiedzy, ponieważ małym uczniom brakuje innych, zewnętrznych czynników, które motywują je do nauki tak jak dorosłych. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z  przykładowymi grami językowymi.

     Prowadząca: mgr Ewa Nowak – doradca metodyczny PODN w Wołowie

Adresaci: zainteresowani  nauczyciele

Sposoby realizacjiszkolenie online

Termin:  30.11.2022 r. godz. 14.30 – 15.30

Koszt szkolenia10 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Miejsce:  platforma Jitsi Meet

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu  jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na zgłoszenie PŁATNE) najpóźniej do 29.11.2022 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

          Doradca metodyczny                                                                         Dyrektor
           mgr Ewa Nowak                                                                        mgr Krystyna Adaśko