25.11.2022 r. lekcja otwarta: Matematyka w życiu codziennym – symetria

Szanowni Państwo

Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 oraz doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego zapraszają nauczycieli na zajęcia otwarte z wykorzystaniem pracowni robótek ręcznych – projekt „Laboratoria Przyszłości”.

Temat: „Matematyka w życiu codziennym – symetria”

Celem zajęć w pracowni jest wzbogacanie oferty zajęć rozwijających i doskonalących umiejętności
i zainteresowania uczniów.

Po odbytej lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna.

Termin: 25.11.2022 r. od godz. 14.00

Miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 ul. A. Mickiewicza 2, Brzeg Dolny

Prowadzący: Anna Janeczek – nauczyciel matematyki

Opieka metodyczna i merytoryczna: Dagmara Głuszczyńska – doradca metodyczny wychowania

    przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcą: Dagmara Głuszczyńska

email: dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl tel. 608068751

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

       Doradca metodyczny                                                                            Dyrektor

     Dagmara Głuszczyńska                                                                       Krystyna Adaśko