01.12.2022 r. lekcja otwarta: Magiczne słowa używamy i o nie dbamy – scenariusz zajęć z wykorzystaniem TUS

Szanowni Państwo

Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Brzegu Dolnym oraz doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego i doradca metodyczny nauczania matematyki i informatyki zapraszają nauczycieli na zajęcie otwarte w grupie przedszkolnej.

Temat: Magiczne słowa używamy i o nie dbamy
– scenariusz zajęć z wykorzystaniem TUS

Cele główne:

– integracja grupy

– kształtowanie postaw prospołecznych

– uwrażliwienie dzieci na potrzeby używania zwrotów grzecznościowych

Cele szczegółowe (dziecko):

– zna słowa: proszę, dziękuję, przepraszam

– używa słów odpowiednio do sytuacji przedstawionej za pomocą

  ilustracji/opowiadania

– odczuwa radość podczas zajęć

– poprawnie zachowuje się  wobec kolegów/koleżanek jak i dorosłych

– aktywnie uczestniczy w zajęciach/zabawie

– uważnie słucha i wykonuje polecenia wg instrukcji nauczyciela

Cele dla nauczyciela:

1.Wzbogacanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli o nowe środki przekazu informacji.

2.Indywidualizacja pracy na zajęciach

Po odbytej lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna.

Termin: 01.12.2022 r. o godz. 9.00 – 11.00 

Miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 2, ul. A. Mickiewicza 2, Brzeg Dolny

Prowadzący: Monika Lorek – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Opieka metodyczna i merytoryczna: Dagmara Głuszczyńska – doradca metodyczny wychowania
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Iwona Pisching – doradca metodyczny nauczania matematyk i i informatyki

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcą: Dagmara Głuszczyńska

     email: dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl, tel. 608068751

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradca metodyczny                                                                  Dyrektor

Dagmara Głuszczyńska                                                       Krystyna Adaśko
Iwona Pisching